Strona główna Strona główna Powrót Powrót

SZOP.mobi

Książki Książki:
Książki | eBooki | Audiobooki | Obcojęzyczne | Informatyka | Czasopisma i Magazyny
Audiobooki

Niemiecki w pracy 1000 podstawowych s?ów i zwrotów audio kurs

Sklep: Nexto
Cena: 17.95 zł
Dostępność: dost?pny
Autor: D. Guzik
Wydawca: DIM - Nauka i Multimedia
Format: Mp3 (znak wodny)
Rok wydania: 2009
Informacje o sklepie:

koszty wysy?ki
formy p?atno?ci
wysy?ka drog? internetow?

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Niemiecki w pracy „1000 podstawowych s?ów i zwrotów”
Audio Kurs do nauki ze s?uchu przeznaczony dla osób wyje?d?aj?cych do pracy za granic? oraz tych, którzy u?ywaj? j?zyka niemieckiego w pracy. Kurs obejmuje 10 lekcji ucz?cych najwa?niejszych s?ów i zwrotów u?ywanych w typowych sytuacjach oraz 4 grupy tematyczne, prezentuj?ce przydatne s?ownictwo w ró?nych miejscach pracy. Wszystkie wyra?enia nagrane s? z t?umaczeniami i po ka?dym zwrocie przewidziana jest przerwa na powtarzanie, dlatego nauka z audio kursem jest ?atwa i bardzo efektywna.
Dodatkowo w ksi??eczce znajduj? si? praktyczne wyja?nienia gramatyczne, pokazuj?ce w prosty sposób, jak poprawnie tworzy? zdania w j?zyku niemieckim.
Uwaga! Nowo??! Dzi?ki zastosowanemu systemowi „Karaoke” podczas s?uchania lekcji tekst nagrania wy?wietlany jest na przeno?nym odtwarzaczu mp3 lub ekranie komputera. Kurs dost?pny jest równie? w wersji iPod.
Poziom: pocz?tkuj?cy, ?rednio zaawansowany
W zestawie: Pliki do pobrania spakowane: pliki mp3 +lrc. (68 MB, 79 min) + plik PDF z tekstem kursu (36 str.) + Instrukcja korzystania z kursu na mp3
Tematyka:Szukanie pracy
1. Dane personalne
2. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Do?wiadczenie i kwalifikacje
4. Warunki pracy i p?acy
5. Zakres obowi?zków
Codzienne sytuacje w pracy
6. Poznawanie wspó?pracowników
7. Rozmowy telefoniczne
8. Umawianie spotkania
9. Wypadki w pracy
10. Rozwi?zywanie problemów
S?ownictwo specjalistyczne
I. Medycyna i opieka
II. Hotelarstwo i gastronomia
III. Na budowie
IV. Na farmie
W ka?dej lekcji
?wiczenia na powtarzanie nowych s?ów i zwrotów wraz z t?umaczeniami
powtarzanie przyk?adowych zda? i pyta? w ró?nych sytuacjach
W ksi??eczce PDF
teksty nagra? z t?umaczeniami.
dodatkowo w ka?dej lekcji Gramatyka - Czasowniki sein i haben, czasy gramatyczne, pytania, szyk zdania, rzeczownik i jego rodzajniki; zaimek dzier?awczy; przymiotniki; okre?lania czasu, miejsca i celu; tryb rozkazuj?cy; przyimek; rzeczowniki z?o?one; tabela czasowników nieregularnych.

Podziel się: Dodaj do Facebooka Dodaj do Naszej-Klasy Wrzuć na Flakera Dodaj na Blipie Dodaj do Twittera
Strona główna Strona główna Powrót Powrót Góra Góra
Pełne wersje serwisów:
I-SZOP.pl | K-SZOP.pl | M-SZOP.pl | X-SZOP.pl
Copyright 2011-2020 EOIL
SZOP.mobi QR CodeSZOP.mobi