Strona główna Strona główna Powrót Powrót

SZOP.mobi

Książki Książki:
Książki | eBooki | Audiobooki | Obcojęzyczne | Informatyka | Czasopisma i Magazyny
Audiobooki

Niemiecki w praktyce 1000 podstawowych s?ów i zwrotów audio kurs

Sklep: Nexto
Cena: 17.95 zł
Dostępność: dost?pny
Autor: D. Guzik
Wydawca: DIM - Nauka i Multimedia
Format: Mp3 (znak wodny)
Rok wydania: 2009
Informacje o sklepie:

koszty wysy?ki
formy p?atno?ci
wysy?ka drog? internetow?

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Niemiecki w praktyce „1000 podstawowych s?ów i zwrotów”
Audio Kurs do nauki ze s?uchu, który w szybki sposób uczy podstawowego s?ownictwa przydatnego w codziennych rozmowach i podró?y za granic?. Kurs obejmuje 20 lekcji, które wprowadzaj? i utrwalaj? najwa?niejsze s?owa i zwroty u?ywane w typowych sytuacjach oraz dodatkowo cz??? zawieraj?c? nauk? liczebników, okre?le? czasu i godziny, s?ów opisuj?cych cz?owieka i rodzin? i inne. Wszystkie wyra?enia nagrane s? z t?umaczeniami i po ka?dym zwrocie przewidziana jest przerwa na powtarzanie, dlatego nauka z audio kursem jest ?atwa i bardzo efektywna. Kurs przeznaczony dla osób zaczynaj?cych nauk? i tych, którzy po przerwie chc? przypomnie? sobie podstawowe s?ownictwo.
Dodatkowo w ksi??eczce znajduj? si? praktyczne wyja?nienia gramatyczne, pokazuj?ce w prosty sposób, jak poprawnie tworzy? zdania w j?zyku niemieckim.
Uwaga! Nowo??! Dzi?ki zastosowanemu systemowi „Karaoke” podczas s?uchania lekcji tekst nagrania wy?wietlany jest na przeno?nym odtwarzaczu mp3 lub ekranie komputera. Kurs dost?pny jest równie? w wersji iPod.
Poziom: pocz?tkuj?cy, ?rednio zaawansowany
W zestawie: Pliki do pobrania spakowane: pliki mp3 +lrc. (75 MB, 73 min) + plik PDF z tekstem kursu (36 str.) + Instrukcja korzystania z kursu na mp3
Tematyka:
1. Podstawowe s?owa i zwroty
2. Powitania i po?egnania
3. Mówienie o sobie, dane personalne
4. Przedstawianie rodziny
5. Szukanie pracy
6. Informacja kolejowa
7. Kupowanie biletów
8. Meldowanie w hotelu
9. Wynajmowanie pokoju i mieszkania
10. Zamawianie jedzenia
11. Napoje i desery
12. Pytanie o drog?
13. Podró?owanie po mie?cie
14. Zakupy w sklepie spo?ywczym
15. Na poczcie
16. W banku
17. U lekarza i w szpitalu
18. K?opoty i nag?e zdarzenia
19. Kontrola paszportowa
20. Odprawa celna
21. Liczebniki. Dni tygodnia. Miesi?ce. Pory roku. Pa?stwa i narodowo?ci. Cz?onkowie rodziny. Zawody. Okre?lenia czasu. Podawanie godziny. Pogoda. Cz??ci cia?a. Cechy charakteru.
W ka?dej lekcji
?wiczenia na powtarzanie nowych s?ów i zwrotów wraz z t?umaczeniami
powtarzanie przyk?adowych zda? i pyta? w ró?nych sytuacjach
W ksi??eczce PDF
teksty nagra? z t?umaczeniami.
dodatkowo w ka?dej lekcji Gramatyka - Czasowniki sein i haben, czasy gramatyczne, pytania, szyk zdania, rzeczownik i jego rodzajniki; zaimek dzier?awczy; przymiotniki; okre?lania czasu, miejsca i celu; tryb rozkazuj?cy; przyimek; rzeczowniki z?o?one; tabela czasowników nieregularnych.

Podziel się: Dodaj do Facebooka Dodaj do Naszej-Klasy Wrzuć na Flakera Dodaj na Blipie Dodaj do Twittera
Strona główna Strona główna Powrót Powrót Góra Góra
Pełne wersje serwisów:
I-SZOP.pl | K-SZOP.pl | M-SZOP.pl | X-SZOP.pl
Copyright 2011-2020 EOIL
SZOP.mobi QR CodeSZOP.mobi