Strona główna Strona główna Powrót Powrót

SZOP.mobi

Książki Książki:
Książki | eBooki | Audiobooki | Obcojęzyczne | Informatyka | Czasopisma i Magazyny
Czasopisma i Magazyny

Tygodnik Faktycznie e-wydanie 43-44/2017

Sklep: Nexto
Cena: 2.85 zł
Dostępność: dost?pny
Wydawca: Ksi??y M?yn Press
Format: PDF (znak wodny)
Rok wydania: 2017
Informacje o sklepie:

koszty wysy?ki
formy p?atno?ci
wysy?ka drog? internetow?

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Tytu? o zasi?gu ogólnopolskim ukazuje si? w ka?dy czwartek. W tygodniku poruszane s? tematy polityczne, spo?eczne i ?wiatopogl?dowe opisywane oraz komentowane przez dziennikarzy i felietonistów o pogl?dach centrowo-lewicowych i lewicowych. Pismo porusza relacje mi?dzy pa?stwem, a wyznaniami religijnymi. Wspiera konsekwentny rozdzia? pa?stwa i Ko?cio?a, gdy? - wed?ug redakcji - tylko tak rozumiana ?wiecko?? gwarantuje równo?? obywateli bez wzgl?du na ich ?wiatopogl?d. Tygodnik jest miejscem debat ?wiatopogl?dowych. Mocn? stron? „Tygodnika Faktycznie” jest dzia? dziennikarstwa ?ledczego, dzia? reporta?u, wywiady oraz strony historyczne.

Podziel się: Dodaj do Facebooka Dodaj do Naszej-Klasy Wrzuć na Flakera Dodaj na Blipie Dodaj do Twittera
Strona główna Strona główna Powrót Powrót Góra Góra
Pełne wersje serwisów:
I-SZOP.pl | K-SZOP.pl | M-SZOP.pl | X-SZOP.pl
Copyright 2011-2021 EOIL
SZOP.mobi QR CodeSZOP.mobi