Strona główna Strona główna Powrót Powrót

SZOP.mobi

Książki Książki:
Książki | eBooki | Audiobooki | Obcojęzyczne | Informatyka | Czasopisma i Magazyny
Czasopisma i Magazyny

Zdrowie z wyboru e-wydanie 1/2018

Sklep: Nexto
Cena: 2.38 zł
Dostępność: dost?pny
Wydawca: Fundacja ?ród?o ?ycia
Format: PDF (znak wodny)
Rok wydania: 2018
Informacje o sklepie:

koszty wysy?ki
formy p?atno?ci
wysy?ka drog? internetow?

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Kwartalnik „Zdrowie z Wyboru” to z pewno?ci? wyró?niaj?ce si? na rynku pismo po?wi?cone inspiracjom zdrowotnym.

Jego g?ównym przes?aniem jest has?o: Lepiej zapobiega?, ni? leczy?, gdy? nieporównywalnie korzystniej jest wiedzie? jak nie dopu?ci? do choroby, ni? jak z niej wychodzi?.

Kwartalnik „Zdrowie z Wyboru” ma na celu zach?ci? ka?dego czytelnika do zastanowienia si? nad tym, czy jego styl ?ycia najlepiej s?u?y zdrowiu i dobremu samopoczuciu, a je?li tak nie jest, to w jaki sposób mo?emy rozpocz?? wprowadzanie konkretnych zmian, które b?d? pocz?tkiem drogi ku lepszemu i zdrowszemu ?yciu. Oprócz zagadnie? profilaktyki pismo porusza tematy zwi?zane z naturalnym leczeniem chorób cywilizacyjnych. W kwartalniku znajduje si? wiele praktycznych i rzetelnych informacji. Ka?dy numer zawiera sprawdzone porady specjalistów, lekarzy i dietetyków dotycz?ce takich tematów jak:

jak zapobiega? chorobom cywilizacyjnym?

jak walczy? z chorobami naturalnymi i niedrogimi sposobami (leczenie domowe)?

jak styl ?ycia wp?ywa na zdrowie?

jak wykorzystywa? naturalne dzia?anie lecznicze ro?lin?

jak przygotowa? zdrowy posi?ek?

i wiele innych.

 

Drogi Czytelniku,

Twoje zdrowie jest w Twoich r?kach.

Wybór nale?y do Ciebie!

Podziel się: Dodaj do Facebooka Dodaj do Naszej-Klasy Wrzuć na Flakera Dodaj na Blipie Dodaj do Twittera
Strona główna Strona główna Powrót Powrót Góra Góra
Pełne wersje serwisów:
I-SZOP.pl | K-SZOP.pl | M-SZOP.pl | X-SZOP.pl
Copyright 2011-2021 EOIL
SZOP.mobi QR CodeSZOP.mobi