Strona główna Strona główna Powrót Powrót

SZOP.mobi

Książki Książki:
Książki | eBooki | Audiobooki | Obcojęzyczne | Informatyka | Czasopisma i Magazyny
Czasopisma i Magazyny

Ale Historia Extra e-wydanie 2/2018 (Historie Mundialowe)

Sklep: Nexto
Cena: 10.26 zł
Dostępność: dost?pny
Wydawca: Agora
Format: PDF (znak wodny)
Rok wydania: 2018
Informacje o sklepie:

koszty wysy?ki
formy p?atno?ci
wysy?ka drog? internetow?

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Magazyn „Ale Historia Extra” przygotowuje zespó? redakcyjny „Gazety Wyborczej”, do wspó?pracy zapraszaj?c wybitnych historyków. W 2012 r. ukaza? si? pierwszy magazyn w ramach tej serii. By? to numer monograficzny po?wi?cony epoce napoleo?skiej i najwi?kszemu konfliktowi zbrojnemu XIX w. – atakowi Wielkiej Armii cesarza Francuzów na imperium cara Aleksandra I. Tematami kolejnych magazynów s? inne wa?ne wydarzenia historyczne oraz losy zwi?zanych z nimi wybitnych postaci – m.in. polityków, dowódców, w?adców, ?o?nierzy, agentów tajnych s?u?b, szpiegów.

Podziel się: Dodaj do Facebooka Dodaj do Naszej-Klasy Wrzuć na Flakera Dodaj na Blipie Dodaj do Twittera
Strona główna Strona główna Powrót Powrót Góra Góra
Pełne wersje serwisów:
I-SZOP.pl | K-SZOP.pl | M-SZOP.pl | X-SZOP.pl
Copyright 2011-2021 EOIL
SZOP.mobi QR CodeSZOP.mobi