Strona główna Strona główna Powrót Powrót

SZOP.mobi

Książki Książki:
Książki | eBooki | Audiobooki | Obcojęzyczne | Informatyka | Czasopisma i Magazyny
Czasopisma i Magazyny

Mówi? Wieki e-wydanie 1/2020

Sklep: Nexto
Cena: 8.07 zł
Dostępność: dost?pny
Wydawca: Oficyna Wydawnicza \"Mówi? Wieki\"
Format: PDF (znak wodny)
Rok wydania: 2020
Informacje o sklepie:

koszty wysy?ki
formy p?atno?ci
wysy?ka drog? internetow?

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Magazyn Historyczny „Mówi? wieki” ma ju? ponad 50 lat, mo?na wi?c powiedzie?, ?e, cho? to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jeste?my dopiero w wieku ?rednim, czyli   - przysz?o?? przed nami.  A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, poniewa? odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy si? wy??cznie „histori? krajow?”. Tytu? pochodzi zreszt? jeszcze sprzed II wojny ?wiatowej – tak nazywa? si? jeden z przedwojennych podr?czników do historii. Nam przyswoi?a go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie mia? po prostu mówi? prawd?, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna z?o?ona z samych ?wietnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wies?aw W?adyka

Podziel się: Dodaj do Facebooka Dodaj do Naszej-Klasy Wrzuć na Flakera Dodaj na Blipie Dodaj do Twittera
Strona główna Strona główna Powrót Powrót Góra Góra
Pełne wersje serwisów:
I-SZOP.pl | K-SZOP.pl | M-SZOP.pl | X-SZOP.pl
Copyright 2011-2021 EOIL
SZOP.mobi QR CodeSZOP.mobi