Strona główna Strona główna Powrót Powrót

SZOP.mobi

Książki Książki:
Książki | eBooki | Audiobooki | Obcojęzyczne | Informatyka | Czasopisma i Magazyny
Informatyka

Docker. Programowanie aplikacji dla zaawansowanych. Wydanie II - Russ McKendrick, Scott Gallagher - Zobacz tak?e Ksi??ki, muzyka, multimedia, zabawki, zegarki i wiele wi?cej

Sklep: Inbook
Cena: 39.97 zł
Dostępność: 48h
ISBN: 9788328343085
Autor: Russ McKendrick, Scott Gallagher
Wydawca: Helion
Stron: 320
Format: 170x230
Okładka: Mi?kka
Rok wydania: 2018
Kategoria w sklepie: Ksi??ki / Informatyka / Pozosta?e
Informacje o sklepie:

koszty przesy?ki
czas realizacji
formy p?atno?ci
odbiór osobisty: D?browa Górnicza

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Od czasu swojej premiery w 2013 r. <strong>Docker </strong>cieszy si? rosn?cym zainteresowaniem. Liczba deweloperów korzystaj?cych z tej platformy ro?nie lawinowo. Docker zmieni? sposób projektowania i wdra?ania aplikacji, w??czaj?c w to równie? aplikacje sieciowe. Ma du?e mo?liwo?ci i ??czy w sobie prostot? wdra?ania aplikacji z prostot? administrowania. Pozwala na rozwi?zywanie problemów, z którymi borykaj? si? zespo?y programistów i administratorów wdra?aj?cych nowe systemy. Jednym s?owem, jest to niezwykle u?yteczne narz?dzie i warto maksymalnie wykorzysta? jego potencja?! Niniejsza ksi??ka jest praktycznym podr?cznikiem, dzi?ki któremu szybko zaczniesz efektywnie korzysta? z Dockera. Pr?dko te? zauwa?ysz zupe?nie nowe mo?liwo?ci pracy nad oprogramowaniem. Zapoznasz si? z podstawowymi koncepcjami zwi?zanymi z Dockerem i z takimi zagadnieniami, jak budowanie, zarz?dzanie i przechowywanie obrazów. Dowiesz si?, kiedy i w jaki sposób warto rozszerzy? Dockera i jak zintegrowa? go z ró?nymi platformami i narz?dziami. Nauczysz si? pracowa? z kontenerami za pomoc? narz?dzi <strong>Docker Machine, Docker Swarm i Docker Compose.</strong> Zapoznasz si? równie? z problematyk? bezpiecze?stwa tworzonych systemów. W tej ksi??ce mi?dzy innymi: <ul> <li>zwi?z?e podstawy Dockera oraz zasady pracy z obrazami i kontenerami Dockera</li> <li>przechowywanie i dystrybucja obrazów</li> <li>praca z narz?dziami Portainer i Rancher oraz z us?ug? Docker Cloud</li> <li>zabezpieczanie platformy i zarz?dzanie przep?ywem zada?</li> <li>ulepszanie aplikacji dzia?aj?cej w kontenerze Dockera</li> </ul> Docker: od teraz aplikacja dzia?a zawsze i wsz?dzie!

Podziel się: Dodaj do Facebooka Dodaj do Naszej-Klasy Wrzuć na Flakera Dodaj na Blipie Dodaj do Twittera
Punkty odbioru osobistego
D?browa Górnicza, Osiedle Robotnicze 6
Pon-Pt: 9-17, tel. +48 32 445 72 16, +48 32 268 64 04
Wroc?aw, O?awska 27-29
Sklep AE-Woman - Dom Handlowy ?ADA, Pon-Pt: 10-18, Sob: 10-14 , tel. +48 607 601 910
Pozna?, Królowej Jadwigi 62
Skup i sprzeda? podr?czników u?ywanych, Pon-Pt: 10-18, tel. +48 61 644 85 56
Gda?sk, Politechniczna 7
Dom Handlowy JANTAR - Skup i sprzeda? podr?czników u?ywanych, Pon-Pt: 10-18, tel. +48 697 098 077
Strona główna Strona główna Powrót Powrót Góra Góra
Pełne wersje serwisów:
I-SZOP.pl | K-SZOP.pl | M-SZOP.pl | X-SZOP.pl
Copyright 2011-2020 EOIL
SZOP.mobi QR CodeSZOP.mobi