Strona główna Strona główna Powrót Powrót

SZOP.mobi

Książki Książki:
Książki | eBooki | Audiobooki | Obcojęzyczne | Informatyka | Czasopisma i Magazyny
Informatyka

Projektowanie gier przy u?yciu ?rodowiska Unity i j?zyka C#. Od pomys?u do gotowej gry. Wydanie II - Jeremy Gibson Bond - Zobacz tak?e Ksi??ki, muzyka, multimedia, zabawki, zegarki i wiele wi?cej

Sklep: Inbook
Cena: 97.68 zł
Dostępność: 48h
ISBN: 9788328342521
Autor: Jeremy Gibson Bond
Wydawca: Helion
Stron: 984
Format: 164x239
Okładka: Twarda
Rok wydania: 2018
Kategoria w sklepie: Ksi??ki / Informatyka / Pozosta?e
Informacje o sklepie:

koszty przesy?ki
czas realizacji
formy p?atno?ci
odbiór osobisty: D?browa Górnicza

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Ka?dy, kto chce pisa? <strong>gry</strong>, poza odpowiedni? wiedz? teoretyczn? i znakomitymi pomys?ami, powinien posiada? praktyczne umiej?tno?ci korzystania z nowoczesnych narz?dzi s?u??cych do tego celu. W czasach, gdy napisanie i pokazanie ?wiatu nowej gry jest powa?nym projektem anga?uj?cym wielu profesjonalistów z ró?nych bran?, projektant do?wiadcze? interaktywnych musi podejmowa? wiele istotnych decyzji na do?? wczesnych etapach rozwoju gry. Wa?na jest równie? umiej?tno?? prototypowania i przekazywania pozosta?ym cz?onkom zespo?u swoich koncepcji projektowych. To wszystko sprawia, ?e prowadzenie projektu, którego celem jest napisanie dobrej gry, jest zadaniem trudnym i pe?nym wyzwa?. Ta ksi??ka jest przeznaczona dla osób, które chc? projektowa? i programowa? gry. Przedstawiono tu kilka praktycznych teorii projektowania gier oraz praktyk pomocnych w rozwijaniu i udoskonalaniu pomys?u na projekt. Znalaz?o si? tu równie? sporo wskazówek dotycz?cych programowania gier jako takiego. Istotnym elementem ksi??ki jest opis procesu opracowywania prototypów dla ró?nych gatunków gier. Ka?dy z omówionych przyk?adów uwzgl?dnia szybkie metody przechodzenia od koncepcji do dzia?aj?cego prototypu cyfrowego. W publikacji tej wykorzystano silnik gier <strong>Unity</strong> i j?zyk programowania <strong>C#</strong>. To wszystko sprawia, ?e maksymalnie u?atwia ona nabycie wiedzy i umiej?tno?ci, które docenia ka?dy profesjonalny projektant gier! W tej ksi??ce mi?dzy innymi: <ul> <li>czterowarstwowa struktura programowa i iteracyjny proces projektowania</li> <li>programowanie w j?zyku C#</li> <li>zasady testowania gier i rozwi?zywania problemów projektowych</li> <li>praca w ?rodowisku Unity na zaawansowanym poziomie</li> <li>przyk?ady prototypów gier i materia?y szkoleniowe</li> </ul> Jaki pomys? dzi? wcielisz w gr??

Podziel się: Dodaj do Facebooka Dodaj do Naszej-Klasy Wrzuć na Flakera Dodaj na Blipie Dodaj do Twittera
Punkty odbioru osobistego
D?browa Górnicza, Osiedle Robotnicze 6
Pon-Pt: 9-17, tel. +48 32 445 72 16, +48 32 268 64 04
Wroc?aw, O?awska 27-29
Sklep AE-Woman - Dom Handlowy ?ADA, Pon-Pt: 10-18, Sob: 10-14 , tel. +48 607 601 910
Pozna?, Królowej Jadwigi 62
Skup i sprzeda? podr?czników u?ywanych, Pon-Pt: 10-18, tel. +48 61 644 85 56
Gda?sk, Politechniczna 7
Dom Handlowy JANTAR - Skup i sprzeda? podr?czników u?ywanych, Pon-Pt: 10-18, tel. +48 697 098 077
Strona główna Strona główna Powrót Powrót Góra Góra
Pełne wersje serwisów:
I-SZOP.pl | K-SZOP.pl | M-SZOP.pl | X-SZOP.pl
Copyright 2011-2020 EOIL
SZOP.mobi QR CodeSZOP.mobi