Strona główna Strona główna Powrót Powrót

SZOP.mobi

Książki Książki:
Książki | eBooki | Audiobooki | Obcojęzyczne | Informatyka | Czasopisma i Magazyny
Informatyka

OpenBSD. Tworzenie firewalli za pomoc? PF - Jacek Artymiak - Zobacz tak?e Ksi??ki, muzyka, multimedia, zabawki, zegarki i wiele wi?cej

Sklep: Inbook
Cena: 38.39 zł
Dostępność: 4-5 dni
ISBN: 8373616802
Autor: Jacek Artymiak
Wydawca: Helion
Stron: 272
Format: B5
Okładka: Mi?kka
Rok wydania: 2004
Kategoria w sklepie: Ksi??ki / Informatyka / Pozosta?e
Informacje o sklepie:

koszty przesy?ki
czas realizacji
formy p?atno?ci
odbiór osobisty: D?browa Górnicza

PRZEJDŹ DO SKLEPU

<B> Tajniki zabezpieczania systemu OpenBSD </B> <ul> <li> Konfigurowanie OpenBSD <li> Projektowanie firewalli <li> Definiowanie regu? filtrowania pakietów </ul> OpenBSD cieszy si? s?aw? jednego z najbezpieczniejszych systemów operacyjnych w?ród obecnie dost?pnych. Twórcy systemu skoncentrowali si? g?ównie na zapewnieniu najwy?szego poziomu zabezpiecze?. Dzia?a on na wielu ró?nych platformach sprz?towych, w tym równie? na standardowym komputerze Intel PC (i386), komputerach Macintosh (zarówno z procesorami serii MC68xxx, jak i z procesorami Power PC), Sun Sparc, Compaq Alpha i wielu innych. Twórcy systemu OpenBSD przywi?zuj? du?? wag? do poprawno?ci kodu, zak?adaj?c, ?e zmniejsza to prawdopodobie?stwo nieprawid?owego dzia?ania systemu i podnosi poziom bezpiecze?stwa. Ksi??ka "OpenBSD. Tworzenie firewalli za pomoc? PF" przedstawia zaimplementowany w OpenBSD system PF -- unikatowe narz?dzie do samodzielnego definiowania mechanizmów zabezpiecze? filtruj?cych pakiety. Opisuje metody filtrowania pakietów i sposoby ich konfigurowania. Prezentuje równie? zaawansowane mo?liwo?ci systemu PF -- translacj? adresów sieciowych i zarz?dzanie przepustowo?ci? oraz narz?dzia pozwalaj?ce na kontrolowanie jego pracy. <ul> <li> Rodzaje firewalli <li> Instalacja i konfiguracja OpenBSD <li> Struktura pliku konfiguracyjnego pf.conf <li> Normalizacja i przeadresowywanie pakietów <li> Regu?y filtrowania pakietów <li> Zarz?dzanie firewallem <li> Wzorce regu? dla typowych konfiguracji firewalli </ul> Je?li chcesz, aby administrowany przez Ciebie system by? nie do zdobycia -- przeczytaj t? ksi??k?.

Podziel się: Dodaj do Facebooka Dodaj do Naszej-Klasy Wrzuć na Flakera Dodaj na Blipie Dodaj do Twittera
Punkty odbioru osobistego
D?browa Górnicza, Osiedle Robotnicze 6
Pon-Pt: 9-17, tel. +48 32 445 72 16, +48 32 268 64 04
Wroc?aw, O?awska 27-29
Sklep AE-Woman - Dom Handlowy ?ADA, Pon-Pt: 10-18, Sob: 10-14 , tel. +48 607 601 910
Pozna?, Królowej Jadwigi 62
Skup i sprzeda? podr?czników u?ywanych, Pon-Pt: 10-18, tel. +48 61 644 85 56
Gda?sk, Politechniczna 7
Dom Handlowy JANTAR - Skup i sprzeda? podr?czników u?ywanych, Pon-Pt: 10-18, tel. +48 697 098 077
Strona główna Strona główna Powrót Powrót Góra Góra
Pełne wersje serwisów:
I-SZOP.pl | K-SZOP.pl | M-SZOP.pl | X-SZOP.pl
Copyright 2011-2020 EOIL
SZOP.mobi QR CodeSZOP.mobi