Strona główna Strona główna Powrót Powrót

SZOP.mobi

Książki Książki:
Książki | eBooki | Audiobooki | Obcojęzyczne | Informatyka | Czasopisma i Magazyny
Informatyka

Elektronika Praktyczna e-wydanie 12/2019

Sklep: Nexto
Cena: 8.55 zł
Dostępność: dost?pny
Wydawca: AVT-Korporacja
Format: PDF (znak wodny)
Rok wydania: 2019
Informacje o sklepie:

koszty wysy?ki
formy p?atno?ci
wysy?ka drog? internetow?

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Mi?dzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika Praktyczna jest czasopismem, którego grup? docelow? stanowi? specjali?ci, g?ównie konstruktorzy o wykszta?ceniu co najmniej ?rednim, których dzia?alno?? zawodowa lub wyj?tkowo zaawansowane zainteresowania wymagaj? ?wietnej orientacji w zagadnieniach wspó?czesnej elektroniki, ustawicznego ?ledzenia trendów rozwojowych tej ga??zi techniki oraz stosowania najnowszych rozwi?za?.

W magazynie Elektronika Praktyczna prezentujemy pe?ne spektrum interesuj?cych ich informacji: od tych o najnowszych komponentach uk?adów elektronicznych poprzez urz?dzenia ró?norodnego zastosowania i oprogramowanie, a? po zastosowania elektroniki pod postaci? rozwi?za? uk?adów automatyki i mechatroniki w systemach przemys?owych.

Podziel się: Dodaj do Facebooka Dodaj do Naszej-Klasy Wrzuć na Flakera Dodaj na Blipie Dodaj do Twittera
Strona główna Strona główna Powrót Powrót Góra Góra
Pełne wersje serwisów:
I-SZOP.pl | K-SZOP.pl | M-SZOP.pl | X-SZOP.pl
Copyright 2011-2021 EOIL
SZOP.mobi QR CodeSZOP.mobi